home / nieuws / archief_2016

Archief 2016


Uitnodiging open keurmeesterdag 21 mei 2016Ook dit jaar organiseert de NPKC een open keurmeesterdag.
Deze zal worden gehouden op zaterdag 21 mei 2016.
De locatie is Partycentrum De Kade, Rijksweg 47 6718WK Ede. (TomTom Ederveen)


 
Lees meer.. Lees meer

Nieuwsflits Keurmeestersdag 2016

Beste mensen,

Zoals gebruikelijk organiseren wij ook dit jaar weer een Keurmeesterdag, en naast keurmeesters zijn ook belangstellende leden van harte welkom op deze leerzame dag.
Lees meer.. Lees meer

Verslag keurmeestersdag 2016

Opening

Om 10 uur opende de dagvoorzitter Ab de Vos deze Keurmeesterdag en heette iedereen
Van harte welkom namens het Bestuur en de Rastechnische Commissie.
Ab is positief over de goede opkomst, ongeveer 35 personen hebben de moeite genomen
om naar Ede te komen.
 
Lees meer.. Lees meer

RHD enten verplicht voor tentoonstellingsdieren

Naar aanleiding van haar diertechnische vergadering op maandag 1 augustus jl., heeft het KLN bestuur besloten dat op jongdierendagen en tentoonstellingen alleen dieren samengebracht mogen worden die tegen RHD type 2 zijn gevaccineerd.
RHD type 1 en 2 zijn geen meldingsplichtige konijnenziekten, zodat KLN haar leden niet kan verplichten hun konijnen te enten. Wij geven echter een zwaarwegend advies dit wel te doen, zowel voor type 2 als type 1.
 
Lees meer.. Lees meer