home / visie_gewichtsverhoging
Visie gewichtsverhoging 2017 van de Kleurdwerg en de Pool

Tijdens de laatst gehouden algemene jaarvergadering heeft bestuurslid en keurmeester Ab de Vos een presentatie gehouden over hoe het Bestuur van de NPKC en de Rastechnische commissie aankijkt tegen een gewichtsverhoging van onze Pool en Kleurdwerg. 

Hieronder volgt een korte samenvatting:

Waarom een gewichtsverhoging?
1. We willen internationaal aanhaken.
Steeds meer shows in het oosten van Nederland willen een internationale klasse invoeren, om meer buitenlandse fokkers (en dus meer dieren) aan te trekken. Wij willen geen twee groepen dwergen op een show. Met de geplande verhoging kunnen wij gewoon meedoen in alle klassen.
2. Onze fokkers willen zich graag internationaal profileren.
3. Het aantal fokkers van onze dwergrassen neemt gestaag af.
Steeds meer kleurslagen zijn binnenkort afhankelijk van buitenlands materiaal.
4. Het gewicht heeft geen invloed op het door ons gewenste type nl. kort en breed.
Onze clubkeurmeesters zullen tijdens bijscholingsdagen, hier steeds weer op worden gewezen.

Voorstel:
De door ons voorgestelde verhoging is  een maximum gewicht van 1250 gram.

Met dit gewicht kunnen we in alle internationale klassen meedoen.
10 punten grens:            Nederland          1000 tot 1200 gram        max. gewicht 1250
                                       Europa               1000 tot 1350 gram        max. gewicht 1500
                                       Duitsland            1110 tot 1350 gram        max. gewicht 1500

Toelichting:
We zien hier dat Nederlandse fokkers niets te vrezen hebben. Dieren met een gewicht van 1000 tot 1100 gram het merendeel van onze dieren vallen in het optimale traject en krijgen dus gewoon 10 punten voor het gewicht.

Het bestuur hoopt dat veel fokkers de jaar vergadering zullen bezoeken en van hun stemrecht gebruik zullen maken.

Volledige artikel:
Artikel visie gewichtsverhoging