home / nieuws / archief_2010

Standaard aangelegenheden 17-04-2013 - 11:25


Van Jan Vijfvinkel, secretaris Standaardcommissie konijnen, ontvingen wij het
volgende bericht:

Geacht bestuur en leden,

Hierbij delen wij U mede dat met ingang van 1 april 2010 de Haasdwerg in haaskleur, zwart en bruin definitief worden erkend. Deze erkenning is goedgekeurd door bestuur KLN. Voor de beschrijving verwijzen wij U naar de konijnenstandaard uitgave 2007. De aanvullingen zullen binnenkort worden gepubliceerd.


TerugTerug naar overzicht