home / nieuws / archief_2016

RHD enten verplicht voor tentoonstellingsdieren 06-08-2016 - 19:35


Naar aanleiding van haar diertechnische vergadering op maandag 1 augustus jl., heeft het KLN bestuur besloten dat op jongdierendagen en tentoonstellingen alleen dieren samengebracht mogen worden die tegen RHD type 2 zijn gevaccineerd.
RHD type 1 en 2 zijn geen meldingsplichtige konijnenziekten, zodat KLN haar leden niet kan verplichten hun konijnen te enten. Wij geven echter een zwaarwegend advies dit wel te doen, zowel voor type 2 als type 1.
 


Voor meer informatie en het entformulier www.kleindierliefhebbers.nl 


TerugTerug naar overzicht