home / kleurdwerg / verzilvering

Kleurdwerg,verzilvering

Helaas hebben we de foto noodgedwongen moeten verwijderen.

Puntenschaal Kleurdwerg, groep 3, verzilvering

Positie Onderdeel Punten
   1 Gewicht   10
   2 Type,bouw en stelling   20
   3 Pels en pelsconditie   20
   4 Kop en oren   15
   5 Nuance en gelijkmatigheid verzilvering   15
   6 Kleur   15
   7 Lichaamsconditie en verzorging   5
  Totaal   100


5.Nuance en gelijkmatigheid verzilvering

De verzilvering moet niet alleen in de juiste nuance, maar vooal ook regelmatig op het lichaam voorkomen. De snuit, oren, wangen en de voorvoeten zijn soms iets donkerder, door de relatief kortere pels. Er dient naar gestreefd te worden een egale kleur en verzilvering te verkrijgen over het gehele lichaam. Dit mag echter niet ten kosten gaan van de onderkleur.
 

6.Kleur


Voor de standaardeisen van de kleur verwijzen wij naar onderstaande beschrijvingen.

 Kleuren

 

Licht konijngrijs


Nuance en gelijkmatigheid verzilvering

Bijna alle haartoppen zijn verzilverd, waardoor het dier op enige afstand een geheel licht uiterlijk heeft. Bij nadere beschouwing zijn enige niet verzilverde haren, regelmatig - de juiste nuance - verdeeld over het lichaam,, duidelijk waarneembaar. Het aantal niet verzilverde haren is aanzienlijk geringer dan het aantal wel verzilverde haren. De snuit is dikwijls iets donkerder, dit is aan dit ras eigen. Er dient naar gestreefd te worden een egale kleur en verzilvering te verkrijgen, over het lichaam, benen en staart inbegrepen. Kleur
De tussenkleur is warm roestbruin, de grondkleur op dek is donkerblauw. De onderkleur (tussen- en grondkleur ) moet zuiver zijn en mogen geen doorlopende lichtgekleurde haren in voorkomen. De buikkleur is wit met een blauwe grondkleur. Bleke of kleurloze onderkleur is ongewenst. Ook moet de onderkleur zuiver zijn, d.w.z. er mogen geen witte haren in voorkomen. De oogkleur is donkerbruin. De kleur van de nagels is donkerhoornkleurig.
 

Midden konijngrijs


Nuance en gelijkmatigheid verzilvering
Ongeveer de helft van de haartoppen is verzilverd, met dien verstande,

dat de niet verzilverde haren iets sterker op de voorgrond treden. De verzilvering moet niet alleen in de juiste nuance, maar vooral ook de regelmatige op het lichaam voorkomen. De snuit is dikwijls iets donkerder, dit is aan dit ras eigen. Er dient gestreefd te worden een egale kleur en verzilvering te verkrijgen, over het gehele lichaam, benen en staart inbegrepen.
Kleur
De tussenkleur is warm roestroodbruin, de grondkleur op dek is donkerblauw. De buikkleur is wit met een donkerblauwe grondkleur. Bleke of kleurloze onderkleur is ongewenst. Ook moet de onderkleur zuiver zijn, d.w.z. er mogen geen witte haren in voorkomen. De oogkleur is donkerbruin. De kleur van de nagels is donkerhoornkleurig.

 

Midden zwart

Nuance en gelijkmatigheid verzilvering
Ongeveer de helft van de haartoppen is verzilverd, met dien verstande, dat de niet verzilverde haren iets sterker op de voorgrond treden. De verzilvering moet niet alleen in de juiste nuance, maar vooral ook regelmatig op het gehele lichaam voorkomen. De snuit is dikwijls iets donkerder, dit is aan dit ras eigen. Er dient naar gestreefd te worden een egale kleur en verzilvering te verkrijgen, over het gehele lichaam, benen en staart inbegrepen.
Kleur
De tussenkleur moet intensief zwart zijn, de grondkleur dient donkerblauw te zijn. Bleke of kleurloze onderkleur is ongewenst. Ook moet de onderkleur zuiver zijn, d.w.z. er mogen geen witte haren in voorkomen.
De oogkleur is donkerbruin. De kleur van de nagels is donkerhoornkleurig.


Midden bruin

Nuance en gelijkmatigheid verzilvering

Ongeveer de helft van de haartoppen is verzilverd, met dien verstande, dat de niet verzilverde haren iets sterker op de voorgrond treden. De verzilvering moet niet alleen in de juiste nuance, maar vooral ook regelmatig op het gehele lichaam voorkomen. De snuit is dikwijls iets donkerder, dit is aan dit ras eigen. Er dient naar gestreefd te worden een egale kleur en verzilvering te verkrijgen, over het gehele lichaam, benen en staart inbegrepen.

Kleur
De tussen- en grondkleur moeten intensief bruin zijn. Bleke of kleurloze onderkleur is ongewenst. Ook moet de onderkleur zuiver zijn, d.w.z. er mogen geen witte haren in voorkomen. De oogkleur is bruin. De kleur van de nagels is hoornkleurig.

 

Midden blauw

Nuance en gelijkmatigheid verzilvering
Ongeveer de helft van de haartoppen is verzilverd, met dien verstande, dat de niet verzilverde haren iets sterker op de voorgrond treden. De verzilvering moet niet alleen in de juiste nuance, maar vooral ook regelmatig op het gehele lichaam voorkomen. De snuit is dikwijls iets donkerder, dit is aan dit ras eigen. Er dient naar gestreefd te worden een egale kleur en verzilvering te verkrijgen, over het gehele lichaam, benen en staart inbegrepen.
Kleur
De tussen- en grondkleur moeten intensief blauw zijn. Bleke of kleurloze onderkleur is ongewenst. Ook moet de onderkleur zuiver zijn, d.w.z. er mogen geen witte haren in voorkomen.
De oogkleur is blauw. De kleur van de nagels is hoornkleurig.
 

Licht zwart

Nuance en gelijkmatigheid verzilvering
Bijna alle haartoppen zijn verzilverd, waardoor het dier op enige afstand een geheel licht uiterlijk heeft. Bij nadere beschouwing zijn enige niet verzilverde haren, regelmatig - de juiste nuance - verdeeld over het lichaam,, duidelijk waarneembaar. Het aantal niet verzilverde haren is aanzienlijk geringer dan het aantal wel verzilverde haren. De snuit is dikwijls iets donkerder, dit is aan dit ras eigen.Er dient naar gestreefd te worden een egale kleur en verzilvering te verkrijgen, over het lichaam, benen en staart inbegrepen.
Kleur
De tussenkleur moet intensief zwart zijn, de grondkleur dient donkerblauw tezijn. Bleke of kleurloze onderkleur is ongewenst. Ook moet de onderkleur zuiver zijn, d.w.z. er mogen geen witte haren in voorkomen.
De oogkleur is donkerbruin. De kleur van de nagels is donkerhoornkleurig.