home / jongdierendag_2017

          
    
   
   Vraagprogramma Jongdierendag 2017
De Nationale Polen- en Kleurdwergenclub, waarbij tevens ondergebracht de Polish,
organiseert op 14 oktober 2017 haar jaarlijkse jongdierendag.
De jongdierendag zal worden gehouden in Tiel aan de Bulkweg 1, 4005 LB Tiel

Sluiting van de inschrijving en betaling

BANKGEGEVENS
IBAN rekening: NL28 RABO 0302 6412 97 t.n.v. Nat. Polen- en Kleurdwergenclub, Anne de Vriesstraat 3, 9301 JG Roden

De inschrijving sluit op 8 oktober 2017
Inschrijfformulieren zenden aan:

Michel Zonneveld
Van Heuven Goedhartstraat 14
2251 CK Voorschoten
Tel.: 06-53753729
E-mail: shows@dwergenclub.nl

Download hier het vraagprogramma
Download hier het inschrijfformulier